Strona

Twoją wpłatę wykazujemy jako wkład własny do projektów – dzięki temu z Twojej wpłaty 10 zł realizujemy jedną godzinę wsparcia terapeutycznego o wartości średnio 65 zł.

Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych. Realizujemy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetu jednostek samorządów terytorialnych.
Aby pozyskać dodatkowe środki w ramach konkursów, niezbędne jest wniesienie wkładu własnego, który finansujemy właśnie z wpłat naszych darczyńców (Twój 1% lub darowizna indywidualna).
Przykład: w ciągu I kwartału roku 2021 r.  udało nam się pozyskać kolejne środki na rozwój oferty terapeutycznej dla naszych podopiecznych, tj.
  • ?projekt „Droga ku samodzielności – program wsparcia terapeutycznego i społecznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu olkuskiego” współfinansowany ze środków PFRON;
  • wartość projektu: 109134,90 zł; dofinansowanie: 97920,00 zł.
Projekt kierowany jest do 20 osób ? dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 25 lat z terenu powiatu olkuskiego i zakłada systematyczną rehabilitację w naszym Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie. Zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej, fizjoterapeutą, logopedą, psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym oraz grupowe treningi umiejętności społecznych ? to wsparcie przewidziane dla uczestników zadania.
  • ?projekt ” Magiczne wakacje ? wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego? współfinansowany przez wojewodę małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej;
  • wartość projektu: 13 000 zł, dofinansowanie: 10 000 zł.

Wzorem roku ubiegłego na naszych podopiecznych z Placówki Wsparcia Dziennego ?Kawiarenka Pod Parasolem? czeka wakacyjna przygoda z odkrywaniem lokalnych atrakcji turystycznych i kulturalnych.

  • ?projekt ? 100-lecie Skałki w Bukownie ? pamiętamy, działamy!? dofinansowany ze środków województwa małopolskiego w ramach konkursu Mecenat Małopolski 2021 ? I edycja;
  • wartość projektu: 12000 zł; dofinansowanie: 8000,00 zł.

Chcemy przygotować ? wspólnie z naszymi podopiecznymi ? obchody 100-lecia działalności edukacyjnej prowadzonej w „naszej Skałce?.

Prosta matematyka: 134 134,90 (wartość wsparcia dla dzieci) – 115 920,00 (dofinansowanie zewnętrzne) = 18 214,90 –  właśnie ta kwota stanowi wpłaty od naszych darczyńców.
POMÓŻ NAM ZWIĘKSZAĆ ILOŚĆ GODZIN WSPARCIA DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH.

Dokonaj wpłaty z wykorzystaniem mechanizmu „Wesprzyj nas”


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030